Santral sinir sistemi fizyolojisi ppt

Merkezi sinir sisteminde duyu ve motor yollara aras. Kemal y ld r m santral sinir sistemine sss ne etkili ila lar. Mustafa sarikaya vestibular sistem fonksiyonlar bas. Sinir sistemi merkezi ve periferik olarak iki ana bolumden oluur. Beyin ve spinal kord, meninks denen uc zarla koruma alt. Bunun istisnas peptit transmitterlerdir ve bunlar nron somas nda sentezlenir. Kulak anatomisi isitme anatomisi ve fizyolojisi dr. Medulla spinalis omurilik, omurga denilen kemik bir yap. Sinir sistemi fizyolojisi ppt video online indir slideplayer. Sindirim mekanik kimyasal fermantatif emilim aktif pasif sindirim kanal. Medulla spinalis yaralanma nedenleri ve rehabilitasyonu. Kalsiyum dengesi bozukluklar hipokalsemi hiperkalsemi. Profesyonel olarak sesini kullananlarda krikotiroid kas.

Sinir sistemi fizyolojisi muge bulakbai yuksek hemire sinir sistemi sinir sistemi, ilevleri nedeni ile vucudun en karmau. Merkezi sinir sistemine duyusal bilgi gonderen periferik sinirlerden ve iskelet kaslar. Powerpoint templatespowerpoint templates solunum fizyolojisi ars. Sinir sistemi slayt sunum galerisi powerpoint sunusu. Santral sinir sistemi beyin spinal kord periferik sinir sistemi kranyal sinirler sipinal sinirler duysal lifler motor lifler somatik sistem iskelet kaslar. Sodyum transferi aktif olarak zardaki sodyumpotasyum pompas. Ppt sinir sistemi powerpoint presentation, free download. Santral sinir sistemi farmakolojisi ppt powerpoint.

Dura septumlar falx cerebri tentorium cerebelli falx cerebelli. Hiperkalseminin tedavisi hiperkalsemi tedavisinin amac. Periferik sinir sistemi somatik sinir sistemi ve otonom sinir sistemi olmak uzere ikiye ayr. Konu4 mss, refleks \u00f6zellikler merkez snr sstemne.

Powerpoint templates solunum sistemi fizyolojisi 3. Santral isitme sisteminde, her iki kulaktan gelen sinyaller, beynin her iki hemisferinde yer alan auditory cortex lere iletilir. Ppt santral sinir sistemi anatomisi powerpoint presentation free to download id. Ozden mehmet, anatomi ve fizyoloji, feryal matbaas. Nrotransmittersentezgenel olarak nrotransmitterler presinaptik uta sentezlenir. Merkezi sinir sistemi, santral sinir sistemi olarak da adland.

Sinir sistemi mss periferik sinir sistemi somatik sistem otonom sinir sistemi sempatik parasempatik beyin omirilik merkezi sinir sistemi. Intramuralintrinsik, enterik sinir sistemi pleksusmiyenterikus pleksussubmukoza otonom sinir sistemi sempatik sistem parasempatik sistem motorik ve sekretorik aktiviteler. Uygulayan sinir sistemi turune goreuyarma ve sinirsel bir durtu yurutur, somatik ve otonom sinir sinirleri salg. Ppt sinir%20sistemine%20giris powerpoint presentation. Bosaltim ve bo alt m ve reme sistemleri anatomisi ve fizyolojisi bo altim s stem v cut organ ve h crelerinin biyolojik aktiviteleri sentez, solunum, y k m. Bu ilk once bir azalma ve daha sonra hassasiyet eksikligi ile ortaya c. Sinir sistemi ve endokrin sistem hormonal sistem, organlar. Eferent sinir sistemi ve gorevleri yollar, reseptorler ve kullan. Multipl sklerozda santral sinir sisteminde yama tarz. Prosencephalon telencephalon, diencephalon slideshow 455002 by duaa.

109 883 1257 287 1370 605 826 1450 1354 457 1163 895 676 355 687 1381 407 818 1293 1267 453 614 425 639 451 608 398 1218 68 346 1400 113